TALLER INCLUSIU – a partir de 6 anys

Expressar sensorialment les emocions a través de l’aprenentatge musical: teclat, ukelele, percussió, violí...

Taller trimestral amb opció de continuïtat
  • A partir de 6 anys 
  • Dilluns i dimecres a partir de les 6 de la tarda
  • 35 euros mensuals
INICI DILLUNS 3 D'OCTUBRE
Veure descripció sencera
Dades comprador/a
DADES ALUMNE 1